Museum Educator's Handbook

Autor: Talboys Graeme K.
Vydavatel: Ashgate , místo a rok vydání: Anglie - 2011
ISBN: 1409401529
Kategorie: obecná muzejní pedagogika

Praktická příručka z dílny GEM (Group for Education in Musuems. GB) poskytuje návod ke zřízení a provozu vzdělávacích služeb pro všechny typy muzeí, včetně těch ty nejmenších. Všímá si role muzeí ve vzdělávání od školního po celoživotní vzdělávání. Všímá si rovněž nových marketingových metod.

knihovna MCMP

Zpět