Menšiny a migranti v České republice

Autor: Šišková Tatjana
Vydavatel: Portál, Praha, místo a rok vydání: Praha - 2001
ISBN: 80-71786-48-9
Kategorie: menšiny a migranti

Příčiny a zákonitosti pohybu obyvatelstva, různé modely soužití odlišných etnik, zásady multikulturní komunikace, právní postavení menšin, migrantů a uprchlíků a mezinárodní závazky. Velký prostor je věnován informacím o významných etnických skupinách v ČR (Afghánci, Rusové a Ukrajinci, Vietnamci, kosovští Albánci aj.). U každého etnika je uvedena stručná historie, důležité hodnoty a zvyky, kterými se liší od české populace, dostupné prameny k dalšímu studiu apod. Je zařazena také rozsáhlá část o Romech, jejich tradicích i současné sociální situaci.

Zpět