Literatura v akci

Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou

Autor: Marušák Radek
Vydavatel: Nakladatelství AMU v Praze , místo a rok vydání: Praha - 2010
ISBN: 978-80-7331-172-8
Kategorie: muzejní a galerijní animace

Autor ukazuje čtenářů cestu k hlubšímu zažití a pochopení témat, jež určitý příběh přináší. Jsou přehledně představeny jednotlivé etapy přípravy lekce. Speciální pozornost autor věnuje metodice rolové hry - hře v roli. V závěrečné části může čtenář získat inspiraci v konkrétních scénářích lekcí, které autor realizoval s věkově různými skupinami účastníků.

Zpět