L'Accueil des publics scolaires dans les muséums: aquariums, jardins botaniques, parcs zoologiques

Autor: Girault Yves (coordination)
Vydavatel: L’Harmattan, místo a rok vydání: Paříž, Francie - 2003
ISBN: 2747551083
Kategorie: děti a mládež

Publikace informuje o nabídce přírodovědných muzeí (zde míněna akvária, botanické a zoologické zahrady) pro školní mládež včetně handicapované, a to jak ve Francii, tak v mezinárodním měřítku. Shrnuje empirické poznatky i teoretické úvahy a přináší i doporučení jak pro pedagogy, tak pro pracovníky muzeí.

Zpět