Kvalita života ve stáří

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012

Autor:
Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, místo a rok vydání: - 2008
ISBN: 978-80-86878-65-2
Kategorie: senioři

Materiál stanovuje úkoly jednotlivých rezortů k plnění opatření strategických priorit programu: Aktivní stárnutí, Prostředí a komunita vstřícná ke stáří, Zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří, Podpora rodiny a pečovatelů, Podpora participace na životě společnosti a ochrana lidských práv.

Zpět