Gerontopedagogika

Autor: Mühlpachr Pavel
Vydavatel: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta, Brno, místo a rok vydání: Brno - 2009
ISBN: 978-80-210-5029-7
Kategorie: senioři

Monografie se zabývá komplexním přístupem k seniorské populaci z pohledu speciální pedagogiky. Věnuje se zvláštnostem seniorské populace, vzdělávání seniorů, klasifikaci demencí, sociálně patologickému chování seniorů a páchání trestné činnosti na seniorech.

Zpět