Families, Schoolchildren and Seniors at the Museum

Research and Trends

Autor: Dufresne Tassé Colette ed.
Vydavatel: ICOM CECA, místo a rok vydání: Qébec - 2006
ISBN: 2-89544-105-7
Kategorie: obecná muzejní pedagogika

Sborník z konference ICOM-CECA

knihovna MCMP

Zpět