grounded theory dissertation essay writing zoo writing an introduction for a dissertation doctoral candidate resume dissertation critique le survenant writing a application letter 30 day notice lean canvas business plan help writing limericks custom dissertation writing service malaysia anova dissertation

Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Netradiční rekvizity

Cílová skupina: žádná
Tématická oblast: žádná
Téma: netradiční rekvizity v dramatické improvizaci neslyšících studentů herectví
Cíl: návštěvníci si během programu hravou formou vyzkoušejí možnosti neverbálního vyjadřování, využijí různé rekvizity, pochopí způsob komunikace s neslyšícími pomocí pantomimy

Výtvarně-dramatická dílna


1. Ledolamka: hledání dlouhého červeného předmětu (padák).
2. Hra se svázaným padákem, improvizace.
3. Hra s rozbaleným padákem: padák jako moře s vlnami, ve kterém herci „plavali“ – motivace pro děti na vozíčku vstoupit do moře, plavat a procházet vlnami (děti z vozíků pokládali jejich asistenti na padák); projížďka na vozíčku pod hladinou (pod padákem).
4. Hra se zahradnickou hadicí – „psaní písmen“, cirkus – provazochodci, stavění domu, jablko s červem apod.
5. Hádanka s pantomimou – hádání názvu předmětů podle pantomimického ztvárnění a neverbální komunikace a psaní počátečního písmene zahradnickou hadicí.
6. Komentovaná prohlídka výstavy.

Použité aktivizační metody:

1. metody a formy dramatické tvořivé dílny: ledolamka, pantomima, improvizace
2. komentovaná prohlídka výstavy

Použité pomůcky a tištěné materiály:

zahradnická hadice, padák

Hodnocení programu po realizaci:

Dramatická výchova v prostředí muzea děti zaujala, pedagogy inspirovala a motivovala. Přínosem doprovodného programu pro děti se zdravotním postižením byla příležitost neverbální komunikace s neslyšícími, děti se z vlastní iniciativy učily znakovat slova, zejména pozdrav. Ukázalo se, že neslyšící studenti nerozumějí loutkovému divadlu, pro komunikaci užívají znakování a mimiku, případně odezírají nebo napodobují výslovnost slov. Loutkoherci s malými marionetami (rodinných loutkových divadel) nemohou používat znakování, pohyb je omezený, neslyšící osoby je vnímají odlišným způsobem než slyšící. Význam kulis v loutkovém divadle je pro neslyšící na rozdíl od loutek srozumitelnější, chápou jeho funkci v ději.

Četnost programu:

pilotní projekt

Autoři, datum a místo konání akce:

8. 3. 2011, MCMP MZM, Zoja Mikotová se studenty Výchovné dramatiky neslyšících DiFa Jamu Brno, konferenční sál Dietrichsteinského paláce MZM.

Videoupoutávka

Zpět