phd dissertation mechanical engineering how does chemistry help you in life personal essay for college application addis ababa university thesis and dissertation assignment of proceeds agreement personal statement essay help admission papers for sale class 4 cv dissertation 2008 karaganda research paper on denial of service attack how to write dissertation proposals

Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Ma chère Charlotte

Cílová skupina: děti a mládež
Tématická oblast: historické
Téma: Portrét Charlotty Martinů, francouzská kultura, meziválečné období
Cíl: Přiblížit obdivuhodný charakter i dobrodružné životní osudy Charlotty Martinů, vžít se do nelehké role manželky velkého umělce, , seznámit s francouzskou kulturou, poznat českou uměleckou kolonií žijící v Paříži, představit hudbu meziválečného období...

1. Přivítání návštěvníků v šapitó cirkusu Medrano. Brainstorming a diskuse: Co se vám vybaví, když se řekne „Francie“? Znáte nějaká francouzská slovíčka? Jaké to asi je, být manželkou velkého umělce?
2. Ukázka z pamětí Charlotty Martinů – vyprávění o svém prvním setkání s Bohuslavem v cirkusu Medrano, kde vystupovali slavní klauni Fratellini. Rozpoznání a zařazení hudebních nástrojů, na které bratři Fratellini hráli, souvislost s českými klauny Jiřím Voskovcem, Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem.
3. Charakteristika Charlotty jako člověka – jaká byla, co měla ráda, z jakých poměrů pocházela, co všechno s Bohuslavem vydržela.
4. Samostatná aktivizující část bez vedení lektora, pouze s hudební kulisou – možnost výběru, co si kdo chce vyzkoušet: cirkusové rekvizity, kostýmy a klobouky v módním salónu, začíst se v kavárně do milostných dopisů Bohuslava Charlottě nebo do vzpomínek jejích přátel
5. V módním salonu – poznávání neznámých předmětů z krejčovské dílny, správné seřazení dobové módy jak šla za sebou (20., 30. a 40. léta), správné přiřazení paruk k historickému období, proměny Charlotty Martinů na dobových fotografiích od obyčejné švadlenky v šarmantní dámu.
7. V kavárně La Rotonde – poznat s nápovědou dva skladatele stojící před kavárnou (Bohuslav Martinů a Jaroslav Ježek – připomenout souvislost s Osvobozeným divadlem), poznat sedící postavy v kavárně (Charlotte Martinů a Jan Zrzavý, nápověda na panelu), seznámení s dalšími českými umělci v Paříži (malíři, spisovatelé).
8. Příběh piana Bohuslava Martinů zakoupeného v Paříži, možnost zahrát si na něj nebo se ho alespoň dotknout, přivonět apod.
9. Komentovaná prohlídka vybraných panelů a vystavených trojrozměrných osobních předmětů, které patřily Charlottě Martinů.
10. Poslech hudebních ukázek:
- písnička Ezop a brabenec v interpretaci Jana Wericha, úkol k poslechu: zachytit v textu všechna zvířátka, o nichž se zpívá
- francouzská písnička Parlez moi d’amour – porovnání historické nahrávky z roku 1930 se zpracováním Bohuslava Martinů v baletu Špalíček
- hlas Charlotty Martinů – rozhlasová nahrávka z roku 1963


Použité metody:

1. metody slovní – monologické (odborný výklad, vyprávění, vysvětlení – komentovaná prohlídka vybraných panelů a předmětů), dialogické (diskuse, brainstorming)
2. metody praktické – dotyk a manipulace s předměty (možnost vyzkoušet si kostýmy či cirkusové rekvizity, chronologické seřazování obrázků, vnímání skladatelova piana téměř všemi smysly: zrakem, sluchem, hmatem i čichem)
3. metody názorně demonstrační – pozorování, předvádění a hádání sbírkových předmětů (např. kloboučnické náčiní), poslech hudebních ukázek


Didaktické prostředky:

Učební pomůcky
– originální sbírkové předměty – piano Bohuslava Martinů, kloboučnické náčiní a rukávník k hádání neznámých předmětů
- substituty - reprodukce: fotografie Jiřího Voskovce a Jana Wericha, obrázky dobové módy a manikúry, fotografie Charlotty Martinů z různých období, soubor milostných dopisů Martinů Charlottě v podobě kavárenských novin, přepis vzpomínek Charlottiných přátel
- ostatní pomůcky – paměti Charlotty Martinů, hudební nástroje klaunů Fratellini, cirkusové rekvizity, divadelní kostýmy a doplňky k vyzkoušení, zrcadlo, paruky
Technické prostředky – CD přehrávač, CD nosiče s potřebnými nahrávkami
Prostory – program je realizován přímo v prostorách výstavních sálů

Provázanost s RVP:

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas), Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura (obory Hudební výchova, Výtvarná výchova)


Délka programu:

60 min


Četnost:

21 školních skupin v rozpětí od 3. třídy ZŠ po 2. roč. SŠ včetně věkově smíšených skupin ze ZUŠ (450 žáků), 1 skupina studentů kurzu francouzštiny (7 osob), 1 skupina seniorů (13 osob)


Autor a realizace programu:

Mgr. Lucie Jirglová, Městské muzeum a galerie Polička – Centrum Bohuslava Martinů

Zpět