Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Hrajte si s loutkami. Výtvarně-dramatická dílna.

Cílová skupina: handicapovaní
Tématická oblast: umělecké
Téma: marioneta
Cíl: seznámit děti s charakteristickými znaky marionety, s tradičními českými marionetami a kulisami ve výstavě

1. výroba marionety:

Děti vymodelovaly kuželkovité tělo loutky s hlavičkou z hlíny, špejlí vytvořily otvory pro provázky, drát na jednom konci zakončený spirálou protáhly svisle tělem a hlavičkou loutky. Ruce a botky loutky děti vymodelovaly z hlíny, potom provlékly provázky otvory a přivázaly na konce provázků hliněné korálky. Vlásky vytvořily děti loutkám z vlny a připevnily je k drátu a k hlavičce. Z odstřižků látek vznikl jednoduchý oděv loutky převázaný stuhou. Oči, ústa a nos vytvořily děti fixami nebo přilepením drobných korálků.

2. komentovaná prohlídka výstavy „Rodinná loutková divadélka, skromné stánky múz“

3. prezentace vyrobených loutek

Použité pomůcky a tištěné materiály:

samotvrdnoucí keramická hlína, pevný drát, klubka provázků, klubka vlny, odstřižky různých látek, lepidla, nůžky, korálky

Hodnocení programu po realizaci:

Ve výtvarně-dramatické dílně vznikly zajímavé loutky, které si děti po prezentaci a kratinké improvizované výstavě odnesly domů. S loutkami si děti hrály v prostředí muzea a před komentovanou prohlídkou výstavy a prostřednictvím dílny mohly lépe porozumět obsahu výstavy a vnímat detaily vystavených sbírkových předmětů. Dílna měla pozitivní zpětnou vazbu od pedagogů a od studentů, kteří dětem s postižením i dětem z 1. stupně základní školy s výrobou loutky pomáhali, i od dětí, které bavilo hrát si s loutkami.

Četnost programu:

pilotní projekt

Autoři, datum a místo konání akce:

MCMP MZM, 22. 3. 2011, Dietrichsteinský palác Brno

videoupoutávka

Zpět