Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

ZIMNÍ SPÁČI

Cílová skupina: děti předškolního věku
Tématická oblast: přírodovědné
Téma: živočichové a jejich strategie přežití zimy
Cíl: žáci se seznámí s vybranými druhy živočichů, poznají je, pojmenují a popíší strategii, kterou uplatňují tak, aby přežili zimu a dočkali se jara. Žáci si uvědomují a vlastními slovy popíši skutečnost, že užitá strategie souvisí s ne/dostatkem potravy v zimním období.

Cílová skupina: děti a mládež

Tematická oblast: přírodovědné

Téma: živočichové a jejich strategie přežití zimy

Cíl: žáci se seznámí s vybranými druhy živočichů, poznají je, pojmenují a popíší strategii, kterou uplatňují tak, aby přežili zimu a dočkali se jara. Žáci si uvědomují a vlastními slovy popíši skutečnost, že užitá strategie souvisí s ne/dostatkem potravy v zimním období.

Stručný popis programu

Prostřednictvím příběhu o pošťákovi a ztraceném balíku se žáci dovědí, na které živočichy a jejich strategie zimy se podíváme blíže. Formou her, při nichž si žáci procvičí jemnou i hrubou motoriku, a přímého pozorování exponátů žáci zjistí, z jakého důvodu někteří odlétají do teplých krajin, zatímco jiná zvířata zůstávají. Společně s lektorem si každý odleje a následně odnese sádrový odlitek stopy.

Motivace

Pošťák doručující dopisy a hledající majitele balíku

Evokace

Rozebrání si kartiček, rozdělení se do skupinek, přemýšlení nad zvířetem a tím, co dělá v zimě

Uvědomění si významu

Stopování lišky, povídání u vitríny a následné odlévání stopy

Stopování zajíce, povídání a hledání jeho potravy ve vitríně

Ťuhýkův telegram a vysvětlení, že odlétá do teplých krajin, nenajde totiž dostatek potravy

Probuzený ježek a jeho skrýš mezi polínky a listím

Krtek, skládačka a úspěšné doručení zásilky

Reflexe

Opětovné prohlížení kartiček a vysvětlování, jak které zvíře tráví zimu

Použité metody:

Slovní metody – vysvětlování, výklad a diskuze

Názorně demonstrační – předvádění a pozorování předmětů a jevů

Praktické metody– pracovní činnost

Metody aktivizující

 

Použité pomůcky:

Fáze motivační: Pošťácká brašna a čepice, balík s rozmazaným jménem adresáta, několik starých pohlednic a dopisů

Fáze evokace:

-          Rozdělení dětí a seznámení se zvířaty - zalaminované kartičky s obrázkem zajíce, lišky, krtka, ježka a ťuhýka

Fáze uvědomění si významu:

-         Liška - igelitová plachta, sádra, proužky papíru o rozměru 2,5x15 cm, kancelářská sponka pro každého, tužky, lahev s vodou, 2 misky na míchání sádry, 2 lžíce a ruční hnětač, podložka z keramické hlíny s otisky liščí stopy

-          Zajíc

-         Ťuhýk - papír s nápisem „Zimu nemam rad STOP leze mi na nervy STOP Odletel jsem do teplych krajin STOP Na shledanou v dubnu STOP“ (osvědčila se podoba telegramu)

-          Ježek – jablko, 4 polínka, větve s filcovými listy, plyšový ježek (hračka může a nemusí být)

-          Krtek - kartičky s obrázky krtčích chodeb, zásobárny, pelíšku, krtčích mláďat a dvou dospělých  krtků

Fáze reflexe – kartičky s obrázky zvířat z úvodní aktivity

 

Způsob zakončení

Společné doručení balíku, zopakování naučeného pomocí kartiček z úvodní hry.

 

Hodnocení programu po realizaci

Žáci se nenásilnou formou, prostřednictvím hry seznámili s, pro ně, dosud neznámými druhy živočichů. Znalosti, které žáci měly již z dřívějška doplnily informacemi novými z oblasti chování živočichů během zimního období. Vyzkoušeli si také svou zručnost a práci v kolektivu při odlévání sádry. Sádrový odlitek liščí stopy se pak stal milou vzpomínkou na chvíle strávené v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.

 

Četnost programu

Program byl na přelomu zimy a jara roku 2018 uveden poprvé a setkal se s velkým zájmem ze strany pedagogů. V měsíci květnu již byli zájemci o program odmítáni, neboť realizovat jej v květnu postrádá smysl. Program by nereflektoval dění v přírodě a změnu ročních dob. Muzejní pedagog počítá s opětovným zařazením programu opět na přelomu zimy a jara 2019.

 

Autoři programu, místo a datum konání

Mgr. Eliška Šťastná, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, stálá expozice Živá příroda Znojemska, únor-březen 2018

Zpět