Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Výtvarné dílny k výstavě japonské hračky

Cílová skupina: děti předškolního věku
Tématická oblast: historické
Téma: japonské hračky, japonská kultura a zvyky
Cíl: Děti pochopí rozdíly a podobnosti kultury Japonska s naší kulturou, naučí se japonským pozdravům, vyzkoušejí si písmo podle japonské abecedy, naučí se vyrábět jednoduché papírové masky a hračky inspirované japonskou kulturou.

Výtvarné dílny k výstavě JAPONSKÉ HRAČKY 

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU:

1. přivítání dětí s aktivizačním prvkem - japonský pozdrav Koničiva

2. komentovaná procházka výstavou s diskuzí

3. výtvarná činnost kombinovaná s prvky hry dle věku účastníků

4. společné ukončení a rozloučení se - japonský pozdrav Sayonara


Použité aktivizační metody:

Slovní metody:monologické (vysvětlování, výklad, vyprávění), dialogické (diskuze, brainstorming)

Názorně demonstrační metody: předvádění, pozorování předmětů a jevů

Heuristické metody: pátrání, orientace

Didaktické hry: manipulaci s hrami

Praktické metody: výtvarná činnost

Způsob zakončení:

Společné foto s výrobky

Pozdrav v japonštině

Použité pomůcky a tištěné materiály:

Natahující se dlouhán: nasekané obdélníky z kartonu, nýtky, čtvrtka, fixy, nůžky

Řád císařské chryzantémy: šablony koleček, barevné papíry nařezané na proužky, nůžky, lepidlo, fixy

Vějíře učiwa: šablony tvarů vějířů, čtvrtka, nasekané obdélníky z kartonu na držátka, nůžky, lepidlo, fixy, akvarelové pastelky, štětce

Divadelní masky: předtištěné čtvrtky, špejle, izolepa, nůžky, fixy a pastelky

Pracovní listy: vzory japonské abecedy, kaligrafické vzory

Kulisy pro focení dětí

 Hodnocení programu po realizaci:

Prostřednictvím připraveného programu ve výstavě Japonské hračky se podařilo oslovit a zaujmout většinu místních škol. Obsah výstavy byl dětem zprostředkován hravou formou, děti se aktivně zapojily do tvorby tradičních japonských hraček, pochopily rozdíly mezi japonskou a českou kulturou. Přínosem programu pro žáky i pedagogy byl společný zážitek v muzeu.

Četnost programu:

 21 skupin (3 skupiny z mateřských škol, 18 skupin ze základních škol) - 484 dětí

Autoři, místo a datum konání:

 Pavla MÍCHALOVÁ, Muzeum Jindřichohradecka, 29.9. - 22.12.2015

Zpět