Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Výprava za domorodými obyvateli Austrálie

Cílová skupina: žádná
Tématická oblast: historické
Téma: život australských domorodců
Cíl: prostřednictvím dramatické dílny návštěvníci programu pochopí pojmy jako: expedice, náčelník, domorodci; porozumí odlišnostem života přírodních národů a srovnají je s vlastním způsobem života; zažijí hru v muzeu

A. Předsálí
1. VÍTÁNÍ VÝPRAVY v předsálí, uvedení do děje: výzkum v krajině australských domorodců.

B. Prostor výstavy
2. VÝPRAVA NA ÚZEMÍ DOMORODCŮ
Prostor výstavy jako neznámé území domorodců. Členové výpravy byli uvedeni do tématu výstavy, ale vyrušili domorodce, kteří hráli na nástroje a zpívali a na pokyn náčelníka se schovali.

Členové expedice postupně všechny domorodce objevili a za to, že splnili další zadané úkoly, byli pozváni náčelníkem „k ohni“.
3. SEZNÁMENÍ členů expedice proběhlo v kroužku kolem pomyslného ohně, náčelník pronesl řeč (komentovaná prohlídka výstavy), při podávání kamene se všichni vzájemně představili, mohli si dát vlastní přezdívku.
4. BÁJ O VODĚ
Vznikla přispěním všech účastníků expedice při sezení v kruhu, kdy kolovala miska s barvou, kterou si každý pomaloval obličej a přidal jednu větu k báji.
5. ROZHOVOR náčelníka a jeho pobočníka se členy expedice, hodnocení průběhu a výsledků expedice, dotazy a diskuse.

Použité aktivizační metody:

Hra v roli, kresba, skupinová práce

Použité pomůcky a tištěné materiály:

kostýmy domorodců, miska s obličejovou barvou, kámen, didjeridou, čtvrtky, kartičky, pastelky, uhel.

Hodnocení programu po realizaci:

Na vytvoření muzejně pedagogického programu a jeho realizaci se významnou měrou podíleli pedagogové ÚSP Kociánka společně s klientkami ústavu s kombinovaným postižením, dvě klientky jsou vozíčkářky.

Účastníky akce byly žáci ZŠ speciální a Praktické školy Elpis Brno, která vychovává a vzdělává děti a mládež s poruchami autistického spektra a s kombinovaným zdravotním postižením. Vzhledem k typu postižení – porucha autistického spektra – a problémům, které mají takto postižení lidé především v oblasti sociální a komunikační byl program a jeho průběh podrobně konzultován s pedagogy.
Dramatická dílna s aktivním zapojením pedagogů a jejich klientů v rolích cílovou skupinu zaujala. Ověřili jsme, že cílová skupina porozuměla způsobu života přírodních národů a pochopila

význam vědeckého bádání.

Četnost programu:

pilotní projekt

Autoři, datum a místo konání akce:

MCMP MZM, Zdenka Mlezivová s kolegy a klientkami ÚSP Kociánka, 10. 5. 2012

{cms_module module="album" albums="20"}

Zpět