Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Veselá entomologie aneb Příběhy ze života hmyzu (animační muzejní program)

Cílová skupina: handicapovaní
Tématická oblast: umělecké
Téma: entomologie - hmyz, sbírkotvorná činnost jako podpora ekologické výchovy
Cíl: seznámit návštěvníky s mnohočetností a tvarovou rozličností říše hmyzu, vnímání bohatství světa přírody

Stálá expozice Entomologie Muzea Komenského v Přerově obsahuje 22 tisíc jedinců hmyzu z celého světa ve 186 entomologických krabicích.
Výchovně vzdělávací program s využitím zážitkové pedagogiky a smyslového vnímání formuje studijní dovednosti z oblasti prvouky a přírodovědy, přírodopisu, českého jazyka
a literatury, výtvarné výchovy. Přináší základní povědomí o dělení hmyzu a netradiční způsob práce s literárním textem a obrazem (s využitím knih a ilustrací Ondřeje Sekory).
Pro návštěvníka se nečekaným způsobem (ve spojení s výdobytky starého dobrého přírodozpytu) vrací ke kořenům výuky dnešního přírodopisu až na počátek 20. století.

Aktivity v muzejní expozici:
1. Společné posezení v expozici Školní třídy z doby 1. republiky s motivačním prvkem, který spočívá v postupném odhalování tajemství dobového kabinetu, a to osobou paní učitelky naprosto nezvyklého vzezření („Krátký vhled do dobové výuky přírodozpytu aneb Dvacetiminutovka pod laskavým dohledem paní ploštice“).
2. Poslech a četba z knihy Ferda Mravenec a jeho kamarádi (se záludnými otázkami paní ploštice – opakování dříve probraného učiva ve škole).
3. Zážitková kontaktní hra na vývoj aneb Skutečná proměna v motýla – fyzicky náročnější prolezení tunelem do další vývojové fáze hmyzu, které ústí v expozici Entomologie. Mezi entomologickými krabicemi lze najít „po čtyřech“ místo pro zisk dalších informací, a to v podobě projekce motivačního filmu vlastní produkce edukačního pracoviště jako impulsu k započetí společného bádání s malými hrdiny pohádkových knih pana Sekory.
4. Prohlídka s průvodcem celé expozice, výklad nového učiva - pozastavení u zvlášť vzácných exemplářů (neuchopitelná krása motýlích křídel – estetické vnímání přírody – rozostřování očí – imaginace – podpora fantazie). Za odměnu aktivita s uvědoměním „jak vidí hmyz“.
5. Badatelské listy s hravými koutky, plnění úkolů - puzzle, 3D pozorování s brýlemi, kostky, kvarteto apod.

V případě zájmu a času: Barevná slavnost v muzejní herně – vhodné reflexivní činnosti:
6. Artefiletická dílna s tématem Barvy, jak je neznáme – rozmalovávání a míchání barev, technika – různé druhy kříd a voskových pastelů, esoterický hudební doprovod.
7. Krátké relaxace s dramatickým prvkem – Co všechno se může stát na louce nebo Souznění s přírodou (dle věku účastníků programu).


Délka programu: 1,5 hod.

Obsahové začlenění do výuky dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.

Při skupinové i samostatné práci program podporuje kreativní činnost návštěvníků v muzejní expozici.

Hodnocení programu:


Cílené zaměření vzdělávacího obsahu k podpoře poznatků z oblasti přírodních věd, utváření významu cesty vývoje, pozitivní vztah k přírodě, ekologická výchova.

Četnost programu:


Od roku 2011 ve stálé nabídce Muzea Komenského v Přerově.

Autor a realizace:


Mgr. Kateřina Tomešková, edukační pracoviště Výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově

Leták, plakát a ukázka z fotodokumentace:


www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly/vychovne-vzdelavaci-programy/vesela-entomologie-aneb-pribehy-ze-zivota-hmyzich-kamaradu

Videoupoutávka + dokumentární film:


www.youtube.com/watch

Zpět