Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Tvořivé Vánoce

Cílová skupina: děti a mládež
Tématická oblast: umělecké
Téma: Vánoční lidové zvyky a původ Vánoc
Cíl: připomenout tradiční pojetí vánočních svátků a jejich křesťanský původ

Cyklus „tvořivých“ svátků zimy i jara (Tvořivé Vánoce, Tvořivé Velikonoce) započal v roce 2012 animacemi Krása slaměných ozdob (3. ročník ZŠ – SŠ) a Pod stromečkem (MŠ – 2. ročník ZŠ) volně navazujícími na výstavy Jihomoravského muzea ve Znojmě „Veselé vánoční hody, aneb za tajemstvím štědrovečerního stolu“ a „Hračky ze skříně“. Oba programy se konaly za tiché melodie koled a záře velikého pečlivě nazdobeného stromečku v téměř meditativní vánoční atmosféře potemnělého výstavního prostoru plného starých plyšových medvídků, panenek i kočárků.

1. Evokace
V komunitním kruhu: asociace ke slovu „Vánoce“, diskusní srovnání soudobého pojetí Vánoc s Vánocemi našich prababiček a praprababiček, vyjmenování lidových zvyků a jejich význam, lití olova (pro zjednodušení nahrazeno olovo voskem)


2. Uvědomění si významu
V komunitním kruhu: čtení vánočního příběhu (adaptace biblického textu o narození Ježíše Krista pro dětské čtenáře), volné převyprávění příběhu
U pracovních stolů: výroba ozdob ze slámových brček, nebo jednoduchých stromečků z dřevěných kolíčků na prádlo a zelené stuhy


3. Reflexe
V komunitním kruhu: reliéfní obrázek z vosku předáván mezi děti, co obrázek představuje a co nám naše představa věští do příštího roku, společné závěrečné shrnutí průběhu programu

Použité aktivizační metody:

slovní metody: monologické (vysvětlování, výklad), dialogické (diskuze)
názorně demonstrační metody: předvádění, pozorování předmětů a jevů
metodu praktickou: grafické a výtvarné práce

Použité pomůcky a tištěné materiály:

K atmosféře: nazdobený vánoční stromeček, vánoční koledy a přehrávač hudby
K lití vosku: miska s vodou, tenká červená svíčka, sirky
Ke čtení: TISCHER, Claudia. Vyprávění o Vánocích (podle Lukáše). In: Moje nejkrásnější vánoční knížka. 2. vyd. Praha : EGMONT ČR, 1996. s. 92. ISBN 80-7186-132-4.
Ke slaměným ozdobám: pro jednoho žáka: 4-6 slámových brček o délce cca 10cm (čím větší počet brček, tím náročnější ozdoba), červená silnější nit či bavlnka, špendlík, nůžky. Slámu nutno předem připravit spařením v horké vodě.
Ke stromečkům: pro jednoho žáka: dřevěný kolíček, cca 35cm širší zelené stuhy, lepidlo, nůžky

Způsob zakončení:

společné věštění z vosku, co nás čeká v nadcházejícím roce

Hodnocení programu po realizaci:

Žáci spolu se svými pedagogy unikli alespoň na chvíli soudobému adventnímu shonu a křiklavým vánočním výlohám obchodů. V téměř meditativní atmosféře se zamysleli nad pravou podstatou Vánoc a jejich pojetí dle našich předků.
Program napomohl také v utužení vztahů třídního kolektivu i poznání sama sebe. Připomněli si své pozitivní zážitky z již prožitých Vánoc, ale také vlastní znalosti a schopnosti.

Četnost programu:

Cyklus tvořivých svátků v muzeu vždy 2x ročně (Tvořivé Velikonoce, Tvořivé Vánoce), přičemž je v rámci tohoto cyklu připravena vždy animace nového obsahu.

Autoři, místo a datum konání:

Bc. Monika Mažárová, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, prosinec 2012

{cms_module module="album" albums="31"}

Zpět