Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Tajemství rituálů australských domorodců

Cílová skupina: dospělí
Tématická oblast: umělecké
Téma: rituály a umění australských domorodců
Cíl: návštěvníci programu si vlastní taneční, dramatickou, hudební a výtvarnou tvorbou uvědomí hodnotu umění přírodních národů, porozumí významu australské mytologie a způsobu jejího zobrazování

1. komentovaná prohlídka výstavy „Umění australských domorodců“

2. krátké vystoupení klientů ÚSP Kociánka, kteří bubnovali, poté společná hra účastníků happeningu na ozvučná dřívka nebo chrastítka z přírodních materiálů.

3. drobný body art – na obličej nebo na předloktí si účastníci nakreslili nebo si nechali nakreslit motivy hadů z australské mytologie nebo linky dle vlastní fantazie.

4. tanec byl inspirovaný hudbou (didjeridou) a rituálním tancem austrálců, pohybem zvířat žijících v Austrálii: ptáci mávající křídly, vlnící se hadi, skákající klokani, za vlastního hudebního doprovodu. Kroužek účastníků, včetně vozíčkářů, se několikrát prošel částí výstavy a vytvářel tak tzv. živého hada.

5. výroba chřestících náramků z lýka a přírodnin, kresba rudkami na dýhu a na dřevěnou destičku s provázkem určenou k dorozumívání pomocí zvuku (bzučák)

Použité aktivizační metody:

bubnování, happening, body art, tanec, kresba

Použité pomůcky a tištěné materiály:

1. hudební a taneční složka: CD přehrávač, CD – „australská hudba“, hudební nástroje z přírodnin, ozvučná dřívka, bubínky

2. dramatická a výtvarná složka: obličejové barvy červená a bílá, červené a hnědé rudky, dýha, dřevěné destičky, lýko, přírodniny

Způsob zakončení:

společná hra na bubínky v prostoru výstavy a diskuze k obsahu výstavy

Hodnocení programu po realizaci:

pomocí her, tance a malování se účastníci programu dozvěděli o umění přírodních národů, komunikace mezi dospělými a handicapovanými dětskými účinkujícími a současně účastníky programu probíhala spontánně především díky tanci v kroužku, společnému bubnování a kreslení

Četnost programu:

pilotní projekt

Autoři, místo a datum konání:

Metodické centrum muzejní pedagogiky MZM, Dětské muzeum MZM, ÚSP Kociánka, Výstava „Umění australských domorodců“, Pavilon Anthropos, park před Pavilonem Anthropos, 14. 3. 2012, 15.30–18.00 hodin

Zpět