Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Putování za písmenky

Cílová skupina: děti a mládež
Tématická oblast: historické
Téma: písmo a jeho formy, materiály používané ke psaní, jiné způsoby přenosu informací
Cíl: přiblížit vývoj písma; seznámit s druhy písma – obrázkové a klínové písmo, hlaholice, latinka, s psacími materiály – papyrus, hliněná a vosková destička, pergamen, papír; vysvětlit pojem vrubovka, uzlové písmo, rukopis, iniciála, piktogram ad.

Edukační program k výstavě DOBRODRUŽSTVÍ ABECEDY

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU:

Úvod, téma pravěk a jeskynní malby

Výklad u panelu s použitím substitučních prvků, téma uzlové písmo, hůlky vrubovky, klínové písmo, hieroglyfy

Hra – hledání piktogramů s následným výkladem zaměřeným na jejich členění a obsah sdělení

Výklad na téma vosková destička (substitut), směr psaní bustrofedon (názorná ukázka na křídové tabuli)

Popis modelu středověkého skriptoria, práce mnicha písaře a psacích potřeb

Ukázka makety rukopisu, vysvětlení pojmů rukopis a iniciála

Výklad u panelu – téma knihtisk, ručně vyráběný papír, Velká Morava, hlaholice, spřežky a jejich odstranění – zavedení diakritiky

Vyplňování a kontrola pracovních listů, vybarvování omalovánek – iniciály

Hra – skládání slov z písmen na kostkách, popř. skládání obrázků s říkankami

Praktické činnosti – psaní na mechanických psacích strojích, skládání písmen na magnetické tabuli, psaní zprava doleva na křídové tabuli, tisk hlaholských znaků razítky


Použité aktivizační metody:

  1. Metody slovní – monologické (odborný výklad, popis vybraných výstavních panelů a předmětů), dialogické (rozhovor)
  1. Metody názorně-demonstrační – pozorování, práce s obrazem
  1. Metody dovednostně-praktické – psaní zprava doleva, skládání písmenek, vybarvování iniciál, použití mechanických psacích strojů a razítek s hlaholskými znaky
  1. Didaktická hra – skládání obrázků s říkankami, hra s kostkami, hledání piktogramů

Použité pomůcky a tištěné materiály:

Substituty a hrací prvky - uzlové písmo kipu, hůlka vrubovka, hliněná destička s klínovým písmem, voskové tabulky, skládačky s obrázky a říkankami, kostky s písmeny, razítka s hlaholskými znaky, polštářky s razítkovou barvou, mechanické psací stroje, Pichtův psací stroj, křídová tabule, barevné křídy, omalovánky s iniciálami, pastelky, gelová pera

Další pomůcky a tištěné materiály - pracovní list, varianta A nebo B, tužky, hlaholice s odpovídajícími znaky abecedy, kartičky s piktogramy, maketa středověkého rukopisu, obrázky doplňující výklad


Četnost programu:

 V období 12. 4. - 20. 5. 2016 navštívilo doprovodný program 8 tříd I. stupně ZŠ o celkovém počtu 159 dětí

Autoři, místo a datum konání:

Silvie Kresová (ve spolupráci s Lenkou Vágnerovou, Petrou Pichlovou, Veronikou Golianovou – obsah pracovních listů)

Muzeum Brněnska, p.o., pobočka Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad

Zpět