Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Přelom 19. a 20 století s Alfredem Löw-Beerem

Cílová skupina: děti a mládež
Tématická oblast:
Téma: Na konkrétním příběhu rodiny Löw-Beer lze získat informace o složité společenské situaci ve střední Evropě v období 19. a 20. století.
Cíl: Studenti spojí své znalosti o tzv. velkých dějinách s regionální historií a konkrétním příběhem rodiny Löw-Beer. Studenti vyjmenují významné faktory ovlivňující společenské změny přelomu 19. a 20. století. Studenti aplikují získané vědomosti při uvažování o současném světě. Studenti popíší společenskou a hospodářskou situaci Brněnska ve vybraném období.

Cílová skupina: SŠ a gymnázia

Časová dotace: 45 minut

Počet lektorů: 1

Počet studentů: 15, max. 20

  Návaznost na RVP:

Dějepis – Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti: charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky.

Dějepis – Moderní doba I. – situace v letech 1914 – 1945: charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky; vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a dovede je srovnat se zásadami demokracie, objasní příčiny a důsledky agresivní politiky a neschopnosti potenciálních obětí jí čelit; vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových a levicových protidemokratických sil.

Použité metody:

dialogické (diskuze, sympozium), objektové učení, kritické myšlení (program je založen na modelu EUR).

PODROBNĚ ZPRACOVANÝ PROGRAM A BODOVÝ SCÉNÁŘ VČETNĚ EVALUACE PROGRAMU NAJDETE ZDE

Zpět