Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Netradiční rekvizity

Cílová skupina: žádná
Tématická oblast: žádná
Téma: netradiční rekvizity v dramatické improvizaci neslyšících studentů herectví
Cíl: návštěvníci si během programu hravou formou vyzkoušejí možnosti neverbálního vyjadřování, využijí různé rekvizity, pochopí způsob komunikace s neslyšícími pomocí pantomimy

Výtvarně-dramatická dílna


1. Ledolamka: hledání dlouhého červeného předmětu (padák).
2. Hra se svázaným padákem, improvizace.
3. Hra s rozbaleným padákem: padák jako moře s vlnami, ve kterém herci „plavali“ – motivace pro děti na vozíčku vstoupit do moře, plavat a procházet vlnami (děti z vozíků pokládali jejich asistenti na padák); projížďka na vozíčku pod hladinou (pod padákem).
4. Hra se zahradnickou hadicí – „psaní písmen“, cirkus – provazochodci, stavění domu, jablko s červem apod.
5. Hádanka s pantomimou – hádání názvu předmětů podle pantomimického ztvárnění a neverbální komunikace a psaní počátečního písmene zahradnickou hadicí.
6. Komentovaná prohlídka výstavy.

Použité aktivizační metody:

1. metody a formy dramatické tvořivé dílny: ledolamka, pantomima, improvizace
2. komentovaná prohlídka výstavy

Použité pomůcky a tištěné materiály:

zahradnická hadice, padák

Hodnocení programu po realizaci:

Dramatická výchova v prostředí muzea děti zaujala, pedagogy inspirovala a motivovala. Přínosem doprovodného programu pro děti se zdravotním postižením byla příležitost neverbální komunikace s neslyšícími, děti se z vlastní iniciativy učily znakovat slova, zejména pozdrav. Ukázalo se, že neslyšící studenti nerozumějí loutkovému divadlu, pro komunikaci užívají znakování a mimiku, případně odezírají nebo napodobují výslovnost slov. Loutkoherci s malými marionetami (rodinných loutkových divadel) nemohou používat znakování, pohyb je omezený, neslyšící osoby je vnímají odlišným způsobem než slyšící. Význam kulis v loutkovém divadle je pro neslyšící na rozdíl od loutek srozumitelnější, chápou jeho funkci v ději.

Četnost programu:

pilotní projekt

Autoři, datum a místo konání akce:

8. 3. 2011, MCMP MZM, Zoja Mikotová se studenty Výchovné dramatiky neslyšících DiFa Jamu Brno, konferenční sál Dietrichsteinského paláce MZM.

Videoupoutávka

Zpět