Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Ma chère Charlotte

Cílová skupina: děti a mládež
Tématická oblast: historické
Téma: Portrét Charlotty Martinů, francouzská kultura, meziválečné období
Cíl: Přiblížit obdivuhodný charakter i dobrodružné životní osudy Charlotty Martinů, vžít se do nelehké role manželky velkého umělce, , seznámit s francouzskou kulturou, poznat českou uměleckou kolonií žijící v Paříži, představit hudbu meziválečného období...

1. Přivítání návštěvníků v šapitó cirkusu Medrano. Brainstorming a diskuse: Co se vám vybaví, když se řekne „Francie“? Znáte nějaká francouzská slovíčka? Jaké to asi je, být manželkou velkého umělce?
2. Ukázka z pamětí Charlotty Martinů – vyprávění o svém prvním setkání s Bohuslavem v cirkusu Medrano, kde vystupovali slavní klauni Fratellini. Rozpoznání a zařazení hudebních nástrojů, na které bratři Fratellini hráli, souvislost s českými klauny Jiřím Voskovcem, Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem.
3. Charakteristika Charlotty jako člověka – jaká byla, co měla ráda, z jakých poměrů pocházela, co všechno s Bohuslavem vydržela.
4. Samostatná aktivizující část bez vedení lektora, pouze s hudební kulisou – možnost výběru, co si kdo chce vyzkoušet: cirkusové rekvizity, kostýmy a klobouky v módním salónu, začíst se v kavárně do milostných dopisů Bohuslava Charlottě nebo do vzpomínek jejích přátel
5. V módním salonu – poznávání neznámých předmětů z krejčovské dílny, správné seřazení dobové módy jak šla za sebou (20., 30. a 40. léta), správné přiřazení paruk k historickému období, proměny Charlotty Martinů na dobových fotografiích od obyčejné švadlenky v šarmantní dámu.
7. V kavárně La Rotonde – poznat s nápovědou dva skladatele stojící před kavárnou (Bohuslav Martinů a Jaroslav Ježek – připomenout souvislost s Osvobozeným divadlem), poznat sedící postavy v kavárně (Charlotte Martinů a Jan Zrzavý, nápověda na panelu), seznámení s dalšími českými umělci v Paříži (malíři, spisovatelé).
8. Příběh piana Bohuslava Martinů zakoupeného v Paříži, možnost zahrát si na něj nebo se ho alespoň dotknout, přivonět apod.
9. Komentovaná prohlídka vybraných panelů a vystavených trojrozměrných osobních předmětů, které patřily Charlottě Martinů.
10. Poslech hudebních ukázek:
- písnička Ezop a brabenec v interpretaci Jana Wericha, úkol k poslechu: zachytit v textu všechna zvířátka, o nichž se zpívá
- francouzská písnička Parlez moi d’amour – porovnání historické nahrávky z roku 1930 se zpracováním Bohuslava Martinů v baletu Špalíček
- hlas Charlotty Martinů – rozhlasová nahrávka z roku 1963


Použité metody:

1. metody slovní – monologické (odborný výklad, vyprávění, vysvětlení – komentovaná prohlídka vybraných panelů a předmětů), dialogické (diskuse, brainstorming)
2. metody praktické – dotyk a manipulace s předměty (možnost vyzkoušet si kostýmy či cirkusové rekvizity, chronologické seřazování obrázků, vnímání skladatelova piana téměř všemi smysly: zrakem, sluchem, hmatem i čichem)
3. metody názorně demonstrační – pozorování, předvádění a hádání sbírkových předmětů (např. kloboučnické náčiní), poslech hudebních ukázek


Didaktické prostředky:

Učební pomůcky
– originální sbírkové předměty – piano Bohuslava Martinů, kloboučnické náčiní a rukávník k hádání neznámých předmětů
- substituty - reprodukce: fotografie Jiřího Voskovce a Jana Wericha, obrázky dobové módy a manikúry, fotografie Charlotty Martinů z různých období, soubor milostných dopisů Martinů Charlottě v podobě kavárenských novin, přepis vzpomínek Charlottiných přátel
- ostatní pomůcky – paměti Charlotty Martinů, hudební nástroje klaunů Fratellini, cirkusové rekvizity, divadelní kostýmy a doplňky k vyzkoušení, zrcadlo, paruky
Technické prostředky – CD přehrávač, CD nosiče s potřebnými nahrávkami
Prostory – program je realizován přímo v prostorách výstavních sálů

Provázanost s RVP:

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas), Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura (obory Hudební výchova, Výtvarná výchova)


Délka programu:

60 min


Četnost:

21 školních skupin v rozpětí od 3. třídy ZŠ po 2. roč. SŠ včetně věkově smíšených skupin ze ZUŠ (450 žáků), 1 skupina studentů kurzu francouzštiny (7 osob), 1 skupina seniorů (13 osob)


Autor a realizace programu:

Mgr. Lucie Jirglová, Městské muzeum a galerie Polička – Centrum Bohuslava Martinů

Zpět