Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Inspirace z Japonska. Výtvarná dílna.

Cílová skupina: děti předškolního věku
Tématická oblast: umělecké
Téma: Téma: užité umění, nábytek, inspirace jinou kulturou
Cíl: Cíl: seznámit děti se zajímavými exponáty muzeu užitého umění, chuť po poznání, tvořivost, rozvoj jemné motoriky

Organizace animačního programu:

1. Prohlídka expozice:

- co můžeme uvidět v muzeu užitého umění, sbírka nábytku

- v expozici hledáme jednotlivé kusy nábytku a díváme se, jaký mají tvar a jak jsou zdobené

- najdeme intarzií bohatě zdobený sekretář s motivy z Dálného Východu

- děti hledají motivy na sekretáři, povídáme si, co je tam zobrazené a čteme si krátké básně – haiku

2. Tvůrčí část v ateliéru 

- na barevný papír A4 nalepíme tištěné obrázky (detaily zdobení) a dokreslíme

- poskládáme „kimono“ a oblékneme si svou papírovou panenku

Použité pomůcky a tištěné materiály:

Vystřižené papírové panenky, barevný papír A4, pastelky, nůžky, lepidlo

Hodnocení programu po realizaci:

Děti odcházely nadšené, že mají s sebou oblékací Japonku, také během programu odpovídaly na otázky a se zaujetím hledaly motivy a sbíraly obrázky, které poznaly na sekretáři. Také paní učitelce se program se líbil a ocenila originální skládání kimona. Animační programy pro děti předškolního věku v sobě kombinují v přiměřeném poměru poznávání a hru s cílem seznámit děti s prostředím galerie, aby se galerie stala součástí jejich budoucího života.  

Četnost programu:

pilotní projekt

Autoři, datum a místo konání akce:

Nikola Březinová, Šárka Šedivá (KVv PeDF MU), Eva Strouhalová (MG), 30. 10. 2014, Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno

 

Zpět