Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Expedice za Burlungem

Cílová skupina: handicapovaní
Tématická oblast: umělecké
Téma: čím se zabývá expedice
Cíl: prostřednictvím dramatické a výtvarné tvorby děti i dospělí návštěvníci pochopí význam zobrazování zvířat z australské mytologie, využijí tyto náměty v potisku triček textilními barvami, zahrají si na průzkumníky a porozumí pojmům výprava, badatel, cestovatel

Výtvarně – dramatická prázdninová dílna k výstavě „Umění australských domorodců“. Program byl koncipován jako hra na expedici a to ve výstavě a před budovou muzea.

A.Budova Pavilonu Anthropos – výstava

1. Děti s maminkami a vychovatelkami se shromáždily v prostoru výstavy a staly se tak členy expedice. Společně vysvětlovaly různé pojmy týkající se badatelské činnosti – expedice, vědec, Austrálie apod.

2. Vedoucí expedice (pedagog v roli) provedl členy svého nového týmu, kteří přicestovali až z velké dálky, výstavou – částí Austrálie. Expedice byla vybavena potřebnými prostředky (papír a psací potřeby) a rozdělena do týmů. Každý tým zkoumal vymezené neprobádané území (část výstavy). Výsledky výzkumu, poznatky a postřehy zaznamenávaly převážně kresebně.

B. Prostor před Pavilonem Anthropos – park

3. Prezentace výsledků bádání jednotlivých týmů expedice – děti hovořily o tom, co viděly a kresebně zaznamenaly a také se představily.

4. Zdobení triček potiskem se zvířecími motivy inspirovanými tvorbou australských domorodců.

5. Expedice vypátrala úkryt mytologického hada Burlunga (vytvořily ho předchozí expedice) a za zvuku bubínku napodobila pohyb hada (živý had Burlung).

Použité aktivizační metody:

Dramatická dílna: hra v roli (vedoucí expedice a badatelský tým)

Výtvarná dílna: potisk látky razítky se zvířecími náměty z výstavy (želva, klokan, ryba, had aj.)

Pohybová hra: pátrání po tajemném hadovi, vytvoření pochodujícího živého hada za doprovodu bubínku a netradičních hudebních nástrojů z přírodnin

Použité pomůcky a tištěné materiály:

hudební nástroje z přírodnin, textilní barvy, plátěné části těla hada, šablony

Hodnocení programu po realizaci:

Prostřednictvím prvků dramatické výchovy se podařilo vtáhnout věkově různorodou a zdravotně, mentálně i sociálně hendikepovanou skupinu do hry na výzkumníky pátrající po umění australských domorodců. Děti se během programu staly součástí badatelských skupin, bavila je společná návštěva programu k výstavě, všechny si na památku odnesly vlastnoručně ozdobené barevné tričko.

Četnost programu:

pilotní projekt


Autoři, datum a místo konání:

MCMP MZM, Pavilon Anthropos, 19. 7. 2012

{cms_module module="album" albums="19"}

Zpět