Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Četníkem na zkoušku

Cílová skupina: děti a mládež
Tématická oblast: víceoborové
Téma: činnost četníků a četnických stanic v regionu v období první republiky
Cíl: žáci pochopí funkce četnických stanic v Československu a profesi četníků v období první republiky

Edukační program představoval prvorepublikové četnické stanice okolí muzea, denní pracovní rutinu četníků a náročné požadavky, které museli četníci splňovat.

Anotace muzejně edukačního programu:

Co to znamenalo být četníkem v Československu? S žáky poznáme denní rutinu četnictva, zjistíme však také, kde byly četnické stanice v okolí Ivančic a jaké požadavky museli četníci splňovat. Zároveň se s žáky zaměříme na řešení problémů, spolupráci ve skupině a práci s informacemi.

Návaznost na RVP:

komunikativní kompetence, sociální kompetence, práce s informacemi.

Hlavní vzdělávací cíl:

- žáci dokáží účinně spolupracovat v malé skupině na úkolech různého typu

 Vzdělávací cíle:

- žáci vyjmenují některé četnické stanice, které se nacházely na Ivančicku,

- žáci prokážou základní orientaci v mapě,

- žáci naleznou informace podle zadání,

- žáci z předloženého textu vyberou nevýznamnější sdělení,

- žáci se získanými informacemi a vystavenými exponáty inspirují při tvorbě vlastního textu.

Klíčová slova:

četník, četnictvo, kooperativní výuka, První republika, Československá republika, Ivančicko

Délka programu: 40 minut

Pracovní list ke stažení zde, bodový scénář edukačního programu je dostupný zde

Zpět