Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Baobab pro Afriku

Cílová skupina: handicapovaní
Tématická oblast: historické
Téma: Baobab jako symbol přírodní a kulturní rozmanitosti Afriky
Cíl: návštěvníci edukačního programu pochopí význam symbolů přírodní a kulturní rozmanitosti Afriky; vyzkoušejí si hru na africké hudební nástroje; skrze dramatické a výtvarné činnosti si uvědomí využití baobabu, budou motivováni k návštěvě výstavy Dětského muzea MZM, „Dobrodružná Afrika očima cestovatelů

Doprovodný program byl připravován a ve spolupráci s pedagogy Centra Kociánka a uskutečnil se v rámci projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC a s přispěním Michaela Svobody a žáků 9. ročníku CMC ZŠ Lerchova Brno.

Pilotní projekt měl tři fáze:

1. fáze: výroba kmene a větví stromu z pletiva v Centru Kociánka

2. fáze: doprovodný program v Centru Kociánka - výtvarná, hudební a dramatická složka

3. fáze: vlastní návštěva výstavy „Dobrodružná Afrika očima cestovatelů“


Použité aktivizační metody:

1. fáze: výroba kmene a větví stromu z pletiva

2. fáze:

 - výtvarná složka: dokončení kmene, výroba listů, výtvarné hry s otisky razítek, obkreslováním rukou

- hudební složka: hra na africké bubínky

- dramatická složka: pedagogové Kociánky v roli zaměstnanců muzea

Použité pomůcky a tištěné materiály:

1. výtvarná složka: razítky se symboly adinkra, barvy, papíry, nůžky

2. hudební složka: bubínky

3. dramatická složka: kostýmy

Způsob zakončení:

společná hra na hudební nástroje

Hodnocení programu po realizaci:

prostřednictvím doprovodného výtvarného, hudebního a dramatického programu se děti seznámily s tématem výstavy, všechny nabízené aktivity zaujaly klienty centra i žáky ZŠ Lerchova, všichni účastníci programu navazovali nové sociální kontakty při společných aktivitách.

Četnost programu:

pilotní projekt

Autoři, místo a datum konání:

Baobab vyrostl 24. září 2013 v Centru Kociánka za doprovodu afrických bubnů, při divadelním a tanečním vystoupení a při výtvarné dílně v rámci doprovodného programu k výstavě „Dobrodružná Afrika očima cestovatelů“. 8. října byl přesazen do Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea.

 

Zpět