university of chicago phd thesis introduction essay writing criminal justice term papers coursework writing service india homework live help do my english essay for me essay on social responsibility

Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Den s Austrálci aneb Dětský den v Pavilonu Anthropos

Cílová skupina: handicapovaní
Tématická oblast: historické
Téma: každodenní život australských domorodců
Cíl: děti dokáží rozlišit zvířata zobrazená na australských malbách, dokáží použít šablony se zvířecími siluetami k potisku textilu, umějí náměty zvířat z australské mytologie vyhledat ve výstavě, pojmenují praktické činnosti Austrálců, seznámí se se stavbou chýše prezentované ve výstavě

Program byl koncipován jako netradiční dětský den v muzeu.

1. komentovaná prohlídka výstavy „Umění australských domorodců“, uvedení návštěvníků do hry

2. výroba čelenky z lýka, pomalování obličeje červenými a bílými linkami

3. návštěva australských domorodců před budovou muzea (roli austrálských domorodců zastávali pedagogové a klienti ÚSP Kociánka) stavění chýše z větví a dýhy

4. potisk dýhy pomocí šablon zvířecích figur a modelování australských zvířat

5. výroba mytologického hada Burlunga, tělo z látky vyrobeno z asi 70 cm dlouhých pásů sešitých po obou stranách, každé dítě ozdobilo svůj díl hada barevnými otisky razítek, vyplnilo jej novinovým papírem a přišilo ke stále se prodlužujícímu těluhad bude využit v následujících programech k výstavě

6. hra na hudební nástroje v chýši

Použité aktivizační metody:

výtvarná a pracovní složka: stavění chýše, potisk dýhy, potisk látky, výroba čelenky z lýka, modelování australského zvířete, kresba barvami na obličej

hudební složka: hra na didjeridou a netradiční hudební nástroje z přírodnin

Použité pomůcky a tištěné materiály:

1. výtvarná složka: obličejové barvy červená a bílá, světlá a tmavá dýha, 6 metrů látky, lepidlo, lýko, přírodniny, textilní barvy, plátěné části těla hada, šablony, keramická hlína

2. hudební složka: didjeridou, CD přehrávač, CD – „australská hudba“, hudební nástroje z přírodnin

Způsob zakončení:

společná hra na hudební nástroje v chýši

Hodnocení programu po realizaci:

prostřednictvím vlastního tvoření se děti seznámily s náměty australských skalních maleb a maleb na kůře, všechny nabízené aktivity zaujaly děti i jejich rodiče, všichni účastníci programu navazovali nové sociální kontakty, pro mnohé zdravé děti se jednalo o první setkání s dětmi s postižením při společných aktivitách

Četnost programu:

pilotní projekt

Autoři, místo a datum konání:

Výstava Umění australských domorodců, Pavilon Anthropos, přilehlý park před Pavilonem Anthropos, 2. 6. 2012, MCMP MZM, Dětské muzeum, Sociálně terapeutická dílna ÚSP Kociánka

{cms_module module="album" albums="18"}

Zpět