university of chicago phd thesis introduction essay writing criminal justice term papers coursework writing service india homework live help do my english essay for me essay on social responsibility

Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Veselá entomologie aneb Příběhy ze života hmyzu (animační muzejní program)

Cílová skupina: handicapovaní
Tématická oblast: umělecké
Téma: entomologie - hmyz, sbírkotvorná činnost jako podpora ekologické výchovy
Cíl: seznámit návštěvníky s mnohočetností a tvarovou rozličností říše hmyzu, vnímání bohatství světa přírody

Stálá expozice Entomologie Muzea Komenského v Přerově obsahuje 22 tisíc jedinců hmyzu z celého světa ve 186 entomologických krabicích.
Výchovně vzdělávací program s využitím zážitkové pedagogiky a smyslového vnímání formuje studijní dovednosti z oblasti prvouky a přírodovědy, přírodopisu, českého jazyka
a literatury, výtvarné výchovy. Přináší základní povědomí o dělení hmyzu a netradiční způsob práce s literárním textem a obrazem (s využitím knih a ilustrací Ondřeje Sekory).
Pro návštěvníka se nečekaným způsobem (ve spojení s výdobytky starého dobrého přírodozpytu) vrací ke kořenům výuky dnešního přírodopisu až na počátek 20. století.

Aktivity v muzejní expozici:
1. Společné posezení v expozici Školní třídy z doby 1. republiky s motivačním prvkem, který spočívá v postupném odhalování tajemství dobového kabinetu, a to osobou paní učitelky naprosto nezvyklého vzezření („Krátký vhled do dobové výuky přírodozpytu aneb Dvacetiminutovka pod laskavým dohledem paní ploštice“).
2. Poslech a četba z knihy Ferda Mravenec a jeho kamarádi (se záludnými otázkami paní ploštice – opakování dříve probraného učiva ve škole).
3. Zážitková kontaktní hra na vývoj aneb Skutečná proměna v motýla – fyzicky náročnější prolezení tunelem do další vývojové fáze hmyzu, které ústí v expozici Entomologie. Mezi entomologickými krabicemi lze najít „po čtyřech“ místo pro zisk dalších informací, a to v podobě projekce motivačního filmu vlastní produkce edukačního pracoviště jako impulsu k započetí společného bádání s malými hrdiny pohádkových knih pana Sekory.
4. Prohlídka s průvodcem celé expozice, výklad nového učiva - pozastavení u zvlášť vzácných exemplářů (neuchopitelná krása motýlích křídel – estetické vnímání přírody – rozostřování očí – imaginace – podpora fantazie). Za odměnu aktivita s uvědoměním „jak vidí hmyz“.
5. Badatelské listy s hravými koutky, plnění úkolů - puzzle, 3D pozorování s brýlemi, kostky, kvarteto apod.

V případě zájmu a času: Barevná slavnost v muzejní herně – vhodné reflexivní činnosti:
6. Artefiletická dílna s tématem Barvy, jak je neznáme – rozmalovávání a míchání barev, technika – různé druhy kříd a voskových pastelů, esoterický hudební doprovod.
7. Krátké relaxace s dramatickým prvkem – Co všechno se může stát na louce nebo Souznění s přírodou (dle věku účastníků programu).


Délka programu: 1,5 hod.

Obsahové začlenění do výuky dle RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.

Při skupinové i samostatné práci program podporuje kreativní činnost návštěvníků v muzejní expozici.

Hodnocení programu:


Cílené zaměření vzdělávacího obsahu k podpoře poznatků z oblasti přírodních věd, utváření významu cesty vývoje, pozitivní vztah k přírodě, ekologická výchova.

Četnost programu:


Od roku 2011 ve stálé nabídce Muzea Komenského v Přerově.

Autor a realizace:


Mgr. Kateřina Tomešková, edukační pracoviště Výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově

Leták, plakát a ukázka z fotodokumentace:


www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly/vychovne-vzdelavaci-programy/vesela-entomologie-aneb-pribehy-ze-zivota-hmyzich-kamaradu

Videoupoutávka + dokumentární film:


www.youtube.com/watch

Zpět