Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Den s Austrálci aneb Dětský den v Pavilonu Anthropos

Cílová skupina: handicapovaní
Tématická oblast: historické
Téma: každodenní život australských domorodců
Cíl: děti dokáží rozlišit zvířata zobrazená na australských malbách, dokáží použít šablony se zvířecími siluetami k potisku textilu, umějí náměty zvířat z australské mytologie vyhledat ve výstavě, pojmenují praktické činnosti Austrálců, seznámí se se stavbou chýše prezentované ve výstavě

Program byl koncipován jako netradiční dětský den v muzeu.

1. komentovaná prohlídka výstavy „Umění australských domorodců“, uvedení návštěvníků do hry

2. výroba čelenky z lýka, pomalování obličeje červenými a bílými linkami

3. návštěva australských domorodců před budovou muzea (roli austrálských domorodců zastávali pedagogové a klienti ÚSP Kociánka) stavění chýše z větví a dýhy

4. potisk dýhy pomocí šablon zvířecích figur a modelování australských zvířat

5. výroba mytologického hada Burlunga, tělo z látky vyrobeno z asi 70 cm dlouhých pásů sešitých po obou stranách, každé dítě ozdobilo svůj díl hada barevnými otisky razítek, vyplnilo jej novinovým papírem a přišilo ke stále se prodlužujícímu těluhad bude využit v následujících programech k výstavě

6. hra na hudební nástroje v chýši

Použité aktivizační metody:

výtvarná a pracovní složka: stavění chýše, potisk dýhy, potisk látky, výroba čelenky z lýka, modelování australského zvířete, kresba barvami na obličej

hudební složka: hra na didjeridou a netradiční hudební nástroje z přírodnin

Použité pomůcky a tištěné materiály:

1. výtvarná složka: obličejové barvy červená a bílá, světlá a tmavá dýha, 6 metrů látky, lepidlo, lýko, přírodniny, textilní barvy, plátěné části těla hada, šablony, keramická hlína

2. hudební složka: didjeridou, CD přehrávač, CD – „australská hudba“, hudební nástroje z přírodnin

Způsob zakončení:

společná hra na hudební nástroje v chýši

Hodnocení programu po realizaci:

prostřednictvím vlastního tvoření se děti seznámily s náměty australských skalních maleb a maleb na kůře, všechny nabízené aktivity zaujaly děti i jejich rodiče, všichni účastníci programu navazovali nové sociální kontakty, pro mnohé zdravé děti se jednalo o první setkání s dětmi s postižením při společných aktivitách

Četnost programu:

pilotní projekt

Autoři, místo a datum konání:

Výstava Umění australských domorodců, Pavilon Anthropos, přilehlý park před Pavilonem Anthropos, 2. 6. 2012, MCMP MZM, Dětské muzeum, Sociálně terapeutická dílna ÚSP Kociánka

{cms_module module="album" albums="18"}

Zpět