Metodické texty a doporučení

Metodické texty

22.09.2017 10:46

Senioři v muzeu.

Drobný,Tomáš, Šerák, Michal.2016 Senioři v muzeu. Metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum. ISBN 978-80-7028-484-1. Publikace seznamuje čtenáře se specifiky seniorů jako významné cílové skupiny muzejního publika. Zabývá se přípravou muzejně edukačních programů pro seniory, výběrem metod, témat a cílů práce s touto návštěvnickou skupinou.


metodický materiál je dostupný Initiates file downloadzde