Metodické texty a doporučení

Metodické texty

23.09.2016 11:03

Dramatická výchova v muzeu

Rodová, Veronika. 2016. Dramatická výchova v muzeu. Náměty pro práci muzejního pedagoga. Brno: Moravské zemské muzeum. ISBN 978-80-7028-468-1. Metodická příručka představuje dramatickou výchovu a její metody jako možný postup, jak pojímat a vytvářet edukační programy v muzeu. Čtenář získá přehled o systému didaktických metod, které dramatická výchova nabízí, a na příkladu programu Velká revoluce, čas nadšení, čas vraždění v praxi ověřený model, jak při přípravě edukačního programu postupovat a jak o něm uvažovat.


Initiates file downloadmetodický materiál ke stažení zde