10.09.2013 11:01 Category: kurzy

Muzejní pedagogika – Praxe teorii, teorie praxi

Workshop muzejní animace a historická témata připravilo Muzeum Komenského v Přerově ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky. Workshop proběhl v Přerově ve dnech 9.-10. září 2013 za podpory Olomouckého kraje i Ministerstva kultury.


Součástí workshopu bylo seznámení s některými animačními programy hostitelského muzea a diskuse o aktuálních problémech muzejní pedagogiky. Za akademickou obec přednesli referáty a diskuse se zúčastnili doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D., Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Mgr. Lenka Mrázová a Mgr. Lucie Jagošová, DiS. Účastníky setkání pozdravil i Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Akce se setkala s velkým zájmem muzejních pedagogů i dalších pracovníků muzeí.

Prezentace účastníků

Mgr. Kamila Poláková, Mgr. Lenka Borovičková, Slezské zemské muzeum: Historická témata v doprovodných programech k Expozici Slezsko

Mgr. Alena Najbertová, Technické muzeum v Brně: Edukační programy na externích památkách Technického muzea v Brně

Mgr. Jitka Králová, Regionální muzeum Mělník: Muzejní pedagog a učitel. Možnosti spolupráce a komunikace mezi muzejními pedagogy a školním prostředím na příkladu malého muzea. Společné objevování perspektiv i rezerv.