30.05.2016 11:06

DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MUZEU

Náměty pro práci muzejního pedagoga, 5. 9. 2016


DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MUZEU

NÁMĚTY PRO PRÁCI MUZEJNÍHO PEDAGOGA

5. 9. 2016, 9:30-15:00, Dietrichsteinský palác

workshop k metodickému materiálu Veroniky Rodové: "Dramatická výchova v muzeu" představil dramatickou výchovu a její metody jako možný postup, jak pojímat a vytvářet edukační programy v muzeu.

O námětech metodách dramatické výchovy, jejich pojímání a vytváření edukačních programů v muzeích a galeriích jsme vydali metodický materiál Mgr. Veroniky Rodové, Ph.D. Ke stažení je dostupný zde

Mgr. Veronika Rodová, Ph.D. vystudovala obor historie – archivnictví a specializaci dramatická výchova na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Po ukončení vysoké školy učila dějepis a dramatickou výchovu na brněnských středních školách, poté pracovala ve Středisku volného času Lužánky. Zde se věnovala oblasti dětského a studentského divadla a rozvíjela možnosti využití dramatické výchovy při výuce dějepisu. V roce 2008 se stala členem Ateliéru Divadlo a výchova na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. V současné době působí na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je členem redakční rady časopisu Tvořivá dramatika, časopisu Komenský, spoluautorkou publikace Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Portál 2008) a autorkou knihy Dramatická výchova ve službách dějepisu (2014).