29.10.2012 11:04 Category: kurzy

Dramatická výchova v muzeu a galerii

Motto: Stále nosíme v hlavách mozek sběračů a lovců. (R. Leaky, R. Lewin, 1984) 29. 10. 2012 proběhl v Pavilonu Anthropos workshop určený všem, kteří se zajímají o možnosti využití metod dramatické výchovy při tvorbě vzdělávacích muzejně-pedagogických programů, začátečníkům i zkušenějším.


Obsahem workshopu byl výukový program Pravěk – život sběračů a lovců realizovaný v prostoru expozice brněnského Anthroposu. Účastníci si prakticky vyzkoušeli metodu rolové hry a další aktivizující didaktické techniky. Lektorkou programu byla Veronika Rodriguezová.

Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph.D. vystudovala obor historie-archivnictví na Filozofické fakultě MU. Začínala ve Středisku volného času Lužánky, pokračovala v Ateliéru Divadlo a výchova na Divadelní fakultě JAMU a nyní působí na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Její profesní zájem směřuje do oblasti oborové didaktiky, zejména otázek možností výuky historických témat. Je spoluautorkou publikace Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Portál 2008).

Dramatická výchova v muzeu a galerii