23.06.2022 11:42

DEZINFORMACE V MUZEJNÍ EDUKACI V KONTEXTU PRÁCE S AKTUÁLNÍMI SPOLEČENSKÝMI TÉMATY

workshop, 13. 6. 2022


Metodické centrum muzejní pedagogiky uspořádalo 13. června 2022 jednodenní workshop zaměřený  na nástroje, které mohou muzejním edukátorům pomoci optimálně reagovat na aktuální společenské dění a pracovat s „těžkými“ tématy současnosti i minulosti v postfaktické době. 

Anotace workshopu:

Proč se věnovat tématům aktivního občanství v muzejní edukaci? Jak to dělat bezpečně? Kde v záplavě informací/dezinformací, fake news či alternativních pravd stojí muzeum a muzejní pedagog? Workshop nabídne praktické tipy a aktivity na bázi kritického myšlení, které je možné využít k práci s danou problematikou, stejně jako prostor pro sdílení zkušeností či možnost konzultace vašeho edukačního programu.

Lektorkou workshopu byla Mgr. Lenka Mrázová