23.11.2015 11:31

PRACOVNÍ LISTY

CO JSOU PRACOVNÍ LISTY? K ČEMU SLOUŽÍ? KOMU SLOUŽÍ? CO MAJÍ OBSAHOVAT? JAK MAJÍ VYPADAT?


Takové a mnohé další otázky byly zodpovězeny na workshopu pro muzejní pedagogy a další muzejní pracovníky, kteří se zabývají edukační prací v muzeu. 


Lektorka:

Mgr. Lenka Mrázová v roce 2003 absolvovala studium historie, muzeologie a sociální pedagogiky a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 2003 až 2004 působila jako muzejní pedagog v Muzeu romské kultury, o. p. s. v Brně. Od roku 2004 externí vyučující oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, v současné době asistentka. Spolupracuje jako metodik a lektor na vzdělávacích projektech pro ZŠ a SŠ zaměřených na dějepis, výchovu k občanství nebo multikulturní výchovu. Je lektorkou Nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví při AMG a lektorkou kurzu Základy muzejní pedagogiky MCMP při MZM v Brně. Věnuje se muzejní pedagogice a muzejní didaktice. Společně s V. Jůvou a L. Jagošovou je autorkou monografie Muzejní pedagogika – Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace (2010). Další publikací z oblasti muzejní pedagogiky je metodický materiál Zahájí stahování souboruTvorba pracovních listů (2012).