20.03.2015 11:52

MUZEJNÍ EXPOZICE JAKO EDUKAČNÍ MÉDIUM

Prezentace nové knihy Mgr. Petry Šobáňové, Ph.D. spojená s workshopem vedeným autorkou. 21. 4. 2015


21. dubna 2015 proběhla v Mendelianu MZM prezentace nové publikace autorky Mgr. Petry Šobáňové, Ph.D. (Pedagogická fakulta UP Olomouc) MUZEJNÍ EXPOZICE JAKO EDUKAČNÍ MÉDIUM, která vychází z výsledků výzkumného šetření zaměřeného na vliv kvality expozice na proces muzejní edukace. Autorka přednesla hlavní přednášku programu a vedla pro účastníky tématický workshop. S projektem Mendelianum zúčastněné seznámil PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. Reflexy k výstavě Dobrodružná Afrika očima cestovatelů provedla Mgr. Sylva Brychtová z Dětského muzea MZM. Aktivity MCMP pro nevidomé představil Mgr. Tomáš Drobný.

Zahájí stahování souboruPROGRAM

Prezentace k přednáškám Mgr. Petry ŠOBÁŇOVÉ, Ph.D.:

Zahájí stahování souboruEXPOZIČNÍ PŘÍSTUPY

Zahájí stahování souboruEXPOZICE JAKO EDUKAČNÍ MÉDIUM