06.05.2019 14:37

DIDAKTICKÉ METODY A FORMY EDUKACE (NEJEN) V LITERÁRNÍCH MUZEÍCH

workshop


Mgr. Lenka Mrázová a Mgr. MgA. Iva Vachková, PhD.

Moravské zemské muzeum

Hudcova 76 Brno

Metodické centrum muzejní pedagogiky 29. 4. 2019 připravilo workshop zaměřený na aktivizující tvůrčí metody a techniky, které lze aplikovat v muzejně edukačních programech při práci s texty. Účastníci workshopu si vyzkoušeli, jak integrovat literární texty do muzejněpedagogické praxe, aktivity, techniky a tipy z dramatické výchovy, tvůrčího psaní, kritického myšlení.