Opens internal link in new windowAKREDITOVANÝ KURZ

Opens internal link in new window

Opens internal link in new windowMUZEJNÍ EDUKÁTOR

V ZÁŘÍ 2018 ZAHÁJÍME NOVÝ AKREDITOVANÝ KURZ vytvořený podle schválené profesní kvalifikace MUZEJNÍ EDUKÁTOR V NÁRODNÍ SOUSTAVĚ KVALIFIKACÍ

 Po ukončení kurzu obdrží absolventi potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený kurz je vytvořen v souladu se zákonem jako kurz rekvalifikační a zájemci mohou být do něj přijati při splnění stanovených podmínek. Jedná se o ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, znalost cizího jazyka na úrovni B1. Více informací o dokladu znalosti cizího jazyka: zde

http://www.jazykove-urovne.cz/uroven-b1/

Lekce budou probíhat dva dny v měsíci po dobu od září do června v rozsahu výuky 128 hodin prezenční výuky a 92 hodin samostudia.

Zájemci o kurz se mohou přihlásit na mcmpmzm.cz

V roce 2018/2019 zvýhodněné kurzovné: Kč 1.000,-

 

Kurz Základy muzejní pedagogiky

V září 2017 jsme otevřeli 6. běh kurzu Základy muzejní pedagogiky, který je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR.

Kurz je určen stávajícím i možným budoucím pracovníkům muzeí, galerií a případných dalších institucí s edukačním potenciálem (knihovny, Domy přírody apod.), kteří mají ve své pracovní náplni edukaci návštěvníků. Kurz nabízí účastníkům jak muzejněpedagogická témata, tak vhled do témat souvisejících s teorií i praxí muzejních činností. Výuka probíhá jednou měsíčně v pondělí formou jednodenních lekcí. Lekce vedou jak oboroví praktici z muzejních institucí, tak vysokoškolští pedagogové z oborů muzeologie, muzejní pedagogika, andragogika apod. Kurz je zakončen prezentací závěrečné práce a účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurzovné: Kč 1.000,-

Initiates file downloadProgram 2017/2018 ke stažení zde


Zahájí stahování souboruZadání závěrečné práce