Studijní opora

STUDIJNÍ MATERIÁL AKREDITOVANÉHO KURZU MUZEJNÍHO EDUKÁTORA JE DOSTUPNÝ ZDE