Kurz Muzejní edukátor

10. ZÁŘÍ 2018 JSME ZAHÁJILI NOVÝ AKREDITOVANÝ KURZ vytvořený podle schválené profesní kvalifikace MUZEJNÍ EDUKÁTOR V NÁRODNÍ SOUSTAVĚ KVALIFIKACÍ.

Po ukončení kurzu obdrží absolventi potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený kurz je vytvořen v souladu se zákonem jako kurz rekvalifikační a zájemci mohou být do něj přijati při splnění stanovených podmínek. Jedná se o ukončené střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, znalost cizího jazyka na úrovni B1. Více informací o dokladu znalosti cizího jazyka zde.

Lekce probíhají dva dny v měsíci po dobu od září do června v rozsahu výuky 128 hodin prezenční výuky a 92 hodin samostudia.

V září jsme otevřeli 2. ročník kurzu Muzejní edukátor 2019/2020

Seznam lektorů a předmětů kurzu Initiates file downloadzde

V roce 2019/2020 kurzovné: Kč 3.000,-

Rozvrh kurzu 2. ročníku 2019/2020 najdete zde