Texty MCMP

21.09.2018 14:31

Vytváření sbírek relikvií jako součásti reprezentace Karla IV

Název: DROBNÝ, Tomáš. Vytváření sbírek relikvií jako součásti reprezentace Karla IV. In: História a súčasnosť zbierok a zberatel’stva. Senček, Richard R. a kol.. Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum : Banská Bystrica, 2017. s. 132-141. ISBN 978-80-972322-2-1


Sbírka relikvií určená pro katedrálu sv. Víta rozšířila stávající chrámový poklad tak, aby mohla reprezentovat nové sídlo císaře Svaté říše římské a jeho imperiální politické koncepce. K nejcennější části této kolekce patří mariánské relikvie. V případě Karlovy politiky relikvií se setkáváme s cíleně utvářenou reprezentací obrazu světa, která byla vlastní programu vzniku mnoha uměleckých děl a odráží se i v četných písemných pramenech z té doby. Ukazování ostatků doprovázené papežskými odpustky představuje součást Karlovy prezentační strategie.

text je dostupný Initiates file downloadzde