Texty MCMP

16.12.2015 15:10

Proces vzniku doprovodného edukačního programu jako důvod spolupráce - reflexe dotazníkového šetření

Článek reflektuje na základě dotazníkového šetření možnosti mezioborové spolupráce muzejních pedagogů a kurátorů muzeí za účelem transmise edukačního obsahu muzea směrem k návštěvníkovi. MERTOVÁ, Soňa a Pavla VYKOUPILOVÁ. 2015. Proces vzniku doprovodného edukačního programu jako důvod spolráce - reflexe dotazníkové šetření. Kultura, umění a výchova, 3(2) {cit. 2015-11-02}. ISSN 2336-1824.


MERTOVÁ, Soňa a Pavla VYKOUPILOVÁ. 2015. Proces vzniku doprovodného edukačního programu jako důvod spolráce - reflexe dotazníkové šetření. Kultura, umění a výchova, 3(2) {cit. 2015-11-02}. ISSN 2336-1824. Otevře externí odkaz v novém okněDostupné z Kultura, umění a výchova (odborný recenzovaný časopis)

Článek reflektuje na základě dotazníkového šetření možnosti mezioborové spolupráce muzejních pedagogů a kurátorů muzeí za účelem transmise edukačního obsahu muzea směrem k návštěvníkovi.