Texty MCMP

08.01.2016 09:19

Na návštěvě – zprostředkování komunikace v prostoru a čase

Článek s tématem vzdělávacího obsahu v muzejní edukaci. DROBNÝ, Tomáš. 2015. Na návštěvě – zprostředkování komunikace v prostoru a čase. Kultura, umění a výchova, 3(2) [cit. 2015-11-02]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: www.kuv.upol.cz/index.php.


Zprostředkování komunikace v prostoru a čase, jak je nabídl pilotní projekt Metodického centra muzejní pedagogiky:„Vila Tugendhat, jeden dům, jedna rodina, jedno století," je příkladem kulturního obsahu vzdělávacího projektu, který má za cíl nikoliv pouze předání informací, nýbrž získání kompetencí (zejména kompetencí občanské, komunikativní, sociální a personální). 

DROBNÝ, Tomáš. 2015. Na návštěvě – zprostředkování komunikace v prostoru a čase. Kultura, umění a výchova, 3(2) [cit. 2015-11-02]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=9&clanek=122.