Texty MCMP

31.08.2018 13:58

Místo Metodického centra muzejní pedagogiky v současných proměnách muzejní kultury.

DROBNÝ, Tomáš a Pavla VYKOUPILOVÁ


DROBNÝ, Tomáš a Pavla VYKOUPILOVÁ. Místo Metodického centra muzejní pedagogiky v současných proměnách muzejní kultury. In Acta Musei Moraviae, řada Scientiae sociales.CIII: 1, 65–71, 2018. ISSN 0323-0570.

Text je dostupný zde