Texty MCMP

31.08.2018 14:16

Aktivity Metodického centra muzejní pedagogiky na poli uměleckého vzdělávání

Mgr. Tomáš DROBNÝ, 2017 DROBNÝ, Tomáš. Aktivity Metodického centra muzejní pedagogiky na poli uměleckého vzdělávání [Online]. In: Umělecké vzdělávání a společnost. Sborník příspěvků z česko-německé konference. Praha 22. – 23. 11. 2017, s. 71 – 80. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). 2018.


Metodické centrum muzejní pedagogiky monitoruje a zpřístupňuje příklady dobré praxe a podporuje muzejní edukátory v uplatňování tvůrčích přístupů uměleckého vzdělávání v každodenní muzejní praxi. 

Klíčová slova: umělecké vzdělávání, tvůrčí vyjádření, muzeum, edukační programy, klíčové kompetence, muzejní pedagogika

http://www.umeleckevzdelavani.cz/download/CZ-web-sbornik.pdf

text je dostupný zde