10.02.2017 15:49

ZIMNÍ SPÁČI

PILOTNÍ EDUKAČNÍ PROGRAM


Pilotní edukační program ZIMNÍ SPÁČI 7. 2. 2017  absolvovali žáci 1. třídy ZŠ Tvarožná, připravila a vedla jej Mgr. Iva Frýzová.

Mgr. Iva Frýzová, pracuje na Katedře biologie MU v Brně, zabývá se didaktikou přírodovědných předmětů pro předškolní a primární stupeň vzdělávání a to nejen ve škole, ale také v mimoškolním prostředí. Je autorkou přírodovědných učebnic pro 1. stupeň základní školy.