19.02.2010 14:32

Vyhodnocení muzejně-pedagogických metod a postupů prezentace a práce s dětským a handicapovaným návštěvníkem

Metodické centrum muzejní pedagogiky (dále MCMP) bylo zřízeno jako metodické pracoviště pro komunikaci muzeí s dětmi a mládeží (včetně zdravotně postižených) a zprostředkování sbírek této podstatné skupině muzejního publika, muzejní pedagogiku, vzdělávací funkce muzea, kreativitu, výchovu k navštěvování muzeí a spolupráci se školami. Od ledna roku 2005 bylo oficiálně funkcí Metodického centra muzejní pedagogiky pověřeno oddělení Dětské muzeum, které ji vykonávalo do září 2010.


Zahájí stahování souboruMetodická činnost Dětského muzea a MCMP Moravského zemského muzea do roku 2010