07.02.2020 10:42

ZRUŠENO MUZEUM ŠKOLE – ŠKOLA MUZEU? (6)

16. 3. 2020v souvislosti s vládními opatřeními kvůli koronaviru se ruší šesté setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzejními a galerijními institucemi a školami Muzeum škole – škola muzeu, které se mělo uskutečnit v pondělí 16. 3. 2020 od 10.00 hodin v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy. Avizovaná témata přednášky a praktických seminářů se přesunou až na sedmé setkání pracovní skupiny participující na profesním rozvoji členské základny Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR z.s. Toto by se mělo realizovat v pondělí 21. 9. 2020.