14.01.2019 13:46

Odkaz Komenského v umění a v uměleckém vzdělávání

konference 16. – 17. května 2019


Mezinárodní konference Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání, která se bude konat ve dnech 16. – 17. května 2019 v Praze.

Tato konference zahájí sérii dalších aktivit k národním oslavám výročí J. A. Komenského v letech 2020 – 2022.

Na akci jsou srdečně zváni především učitelé expresivních a společenskovědních předmětů, komeniologové, muzikologové, historici umění, umělečtí terapeuti, edukátoři v kultuře, studenti vysokých škol napříč uvedenými obory včetně všech zájemců o předložené téma.

Více informací najdete zde