14.07.2017 13:14

MUZEUM ŠKOLE – ŠKOLA MUZEU? (1)

pracovní setkání 25. 9. 2017


Úvodní setkání vznikající pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzejními a galerijními institucemi a školami, která bude participovat na profesním rozvoji členské základny Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s.

Jednodenní akce proběhne především jako panelová diskuze a čtyři minisemináře pro členy komise a další zájemce, které tato problematika zajímá, chtějí o ní diskutovat, nahlížet na různé přístupy, sdílet dobré i negativní praktické zkušenosti, zamýšlet se nad možnostmi řešení palčivých otázek


Setkání se uskuteční v pondělí 25. 9. 2017 od 10.00 – 14.00hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8.


Přihlášky (viz příloha), prosím, zasílejte do 15. září 2017 na e-mailovou adresu kralovamuzeum-melnik.cz.


Zde najdete více