07.02.2017 12:50

MUZEJNÍ PROFESE A VEŘEJNOST

NOVÁ E-KNIHA


Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress vydalo novou e-knihu
Muzejní profese a veřejnost 1 s podtitulem Nástin historie a současnosti
vzájemných vztahů muzeí a jejich publika.
Kniha je plně dostupná na webu Oddělení muzeologie FF MU na
http://www.phil.muni.cz/waom/home/publikace anebo pod přímým odkazem na
pdf
http://www.phil.muni.cz/plonedata/waom/knihy_oddeleni/muzejni_profese_a_verejnost.pdf