03.04.2020 12:25

KUNSTKOMORA V TABLETU

kolekce metodik


 Kunstkomora v tabletu: metodiky věnované interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím mobilních digitálních technologií

 

Muzeum umění Olomouc vydalo kolekci tří metodik s názvem Kunstkomora v tabletu. Publikace reagují na praxi uplatňování mobilních digitálních přístrojů při interpretaci kulturního dědictví. Zabývají formulováním kritérií pro tvorbu, realizaci a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci.

 

Každá ze tří metodik se zaměřuje na jiný typ návštěvníků či uživatelů, kteří mají odlišná očekávání a vzdělávací potřeby a každá představuje jiný typ mobilních digitálních aplikací, respektive forem digitální interpretace.

První díl formuluje obecné zásady digitální interpretace a zaměřuje na dospělé návštěvníky. S ohledem na ně je jako vhodná forma představena aplikace pojatá jako katalog exponátů.

Druhý díl je věnován rodinným návštěvníkům a preferovanou formou je samoobslužná, interaktivní animovaná aplikace. Metodická doporučení jsou zde odvozena především od muzejní aplikace Sen biskupa Karla, za kterou bylo Muzeum umění Olomouc oceněno na mezinárodním poli.

Třetí díl hledá odpověď na otázku, do jaké míry je adekvátní využívat mobilní digitální technologie při interpretaci kulturního dědictví se školami, aniž by bylo nezbytné vytvářet speciální aplikace. Východiskem je tedy využívání tabletu (či chytrého telefonu) na základě toho, co přístroj poskytuje sám o sobě či s využitím volně dostupných aplikací. Výrazně se zde uplatňuje lektorský vklad galerijního či muzejního pedagoga, kterého nikdy nemohou technologie zcela nahradit.

 

Autorský kolektiv metodik tvoří lektoři edukačních programů Muzea umění Olomouc, kteří do problematiky přinesli spíše než popis technologických postupů především pedagogický vhled opírající se mimo jiné o postřehy z praxe. Smysluplnost či kvalita digitální interpretace se totiž neodvozuje od technologických vymožeností, nýbrž kvalitního vzdělávacího obsahu a promyšleného využívání mobilních digitálních technologií. Recenzent metodik PhDr. Dalibor Prix, CSc., (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.) se ve svém hodnocení kolekce metodik vyjádřil takto: „Publikace Kunstkomora v tabletu 1–3 je založena na výtečné znalosti tématu, podrobném a erudovaném studiu relevantní česky psané i zahraniční literatury a názorů, stejně jako na zevrubném poznání a promyšleném hodnocení podobných, časově předcházejících projektů jak v České republice, tak mimo její území. Patrně nemůže být pochyb, že byla sestavena obsahově pečlivě, mnohostranně, místy s až obdivuhodným úsilím a fundovaně.“

 

Ačkoliv uplatnění mobilních digitálních technologií není v České republice úplnou novinkou, přeci jen jde o nově se etablující formu interpretace kulturního dědictví, s níž stále ještě nemají paměťové instituce dostatek zkušeností. Navíc se jedná o velmi dynamicky se rozvíjející obor s ohledem na technologický pokrok. Kolekce metodik tak může nalézt pozitivní ohlas u galerijních a muzejních pedagogů i delších pracovníků kulturních institucí.

 

Metodiky Kunstkomora v tabletu byly vytvořeny v rámci vědecko-výzkumného projektu Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy (DG16P02M013), který byl podpořen Ministerstvem kultury z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Pro zájemce jsou k dispozici volně ke stažení v elektronické podobě.

METODIKY KE STAŽENÍ JSOU DOSTUPNÉ ZDE

K1

K2

K3

 Dostupné jsou také zde:  http://www.castelcorn.cz/publikace/