13.03.2020 14:48

FENOMÉN KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V SPOLOČNOSTI

DEJINY, SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY 12. 5. 2020 – 13. 5. 2020


Pátý ročník mezinárodní vědecké konference na téma muzejnictví, paměťových institucí a památkové péče.

Datum konání: 12. 5. 2020 – 13. 5. 2020
Místo konání: FiF UK v Bratislavě, Gondova ul. č. 2, Bratislava

Pátý ročník mezinárodní vědecké konference je pořádán Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, Zväzom múzeí na Slovensku, Slovenským komitétem ICOM a Slovenským technickým muzeem v Košicích. 

Příspěvky jsou přijímány ve čtyřech oblastech:

  • dějiny muzeí
  • aktuální trendy v muzejnictví a muzeologii
  • památková péče
  • paměťové instituce

Termín zaslání abstraktů příspěvků je 30. březen 2020.

Více informací zde.